Huize Roezemoes

Visie

Het meest kenmerkende aan mijzelf is dat ik de kinderen het gevoel geef dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze zich waardevol mogen voelen. Ik wil de kinderen een plek bieden waar ze zich in alle rust en eigenheid kunnen ontwikkelen tot een uniek en vrij mens. Ieder kind moet de kans krijgen om te zijn wie hij of zij is.

Mijn streven is dat een kind zich bij mij net zo op zijn gemak voelt als thuis. Ik ben van mening dat kinderen zich alleen kunnen ontwikkelen wanneer ze in een omgeving zijn waarin ze zich veilig en gewenst voelen.

Het is mijn bedoeling de kinderen zoveel mogelijk echte ervaringen mee te geven. Door vrij te spelen, veel buiten te zijn (vies worden mag!) en te kliederen kunnen kinderen spelenderwijs ontdekken en leren.

Door het kleinschalige aspect (maximaal 5 kinderen per dag) en de verticale groep (van 2 maand tot 4 jaar) kan ik de aandacht goed verdelen.

Ik probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de gewoonten, normen en waarden die de ouders hun kind willen meegeven.

Maak simpel je website Eigen site maken